KONTAKT
NetAdmin M. Kaźmierski, R. Łukaszewski Sp. J.
+48 501 097 520
+48 501 097 543
email: biuro@netadmin.com.pl
adres do korespondencji:
ul. Nugat 7/165, 02-776 Warszawa
AKTUALNOŚCI
20.04.2017

Firma NetAdmin została partnerem Altaro Software - producenta rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych.

CITIBANK (POLAND) S.A.
Senatorska 16
00-923 Warsaw 55
Tel. 4822/6577200

OŚWIADCZENIE

W imieniu Citibank (Poland) S.A. niniejszym oświadczam, że Pan Marcin Kaźmierski jest pracownikiem firmy Compaq Computer współpracującej z Citibank (Poland) S.A. (dalej zwanym ?Bankiem?) w zakresie instalacji i szkolenia oprogramowania będącego własnością Banku siedzibie Klientów oraz został przez Bank upoważniony do dokonywania w siedzibie Klientów oraz został przez Bank upoważniony do dokonywania w siedzibie Klientów czynności związanych z instalacją oprogramowania oraz systemów MTMS, IBBS oraz CBOL. Równocześnie oświadczam, że Citibank (Poland) S.A. ponosi odpowiedzialność za działania Pana Marcina Kaźmierskiego w zakresie określonym w umowie zawartej pomiędzy Citibank (Poland) S.A. oraz Klientem.

W imieniu Citibank (Poland) S.A.

Marcelo Torres-Lutz
Dyrektor Departamentu Zarządzania
Środkami Finansowymi i Finansowania Handlu


Piotr Karwiński
Dyrektor Działu Elektronicznej Bankowości