OŚWIADCZENIE

CITIBANK (POLAND) S.A.
Senatorska 16
00-923 Warsaw 55
Tel. 4822/6577200

OŚWIADCZENIE

W imieniu Citibank (Poland) S.A. niniejszym oświadczam, że Pan Marcin Kaźmierski jest pracownikiem firmy Compaq Computer współpracującej z Citibank (Poland) S.A. (dalej zwanym „Bankiem”) w zakresie instalacji i szkolenia oprogramowania będącego własnością Banku siedzibie Klientów oraz został przez Bank upoważniony do dokonywania w siedzibie Klientów oraz został przez Bank upoważniony do dokonywania w siedzibie Klientów czynności związanych z instalacją oprogramowania oraz systemów MTMS, IBBS oraz CBOL. Równocześnie oświadczam, że Citibank (Poland) S.A. ponosi odpowiedzialność za działania Pana Marcina Kaźmierskiego w zakresie określonym w umowie zawartej pomiędzy Citibank (Poland) S.A. oraz Klientem.

W imieniu Citibank (Poland) S.A.

Marcelo Torres-Lutz
Dyrektor Departamentu Zarządzania
Środkami Finansowymi i Finansowania Handlu


Piotr Karwiński
Dyrektor Działu Elektronicznej Bankowości

Tagi

Aktualności

19 maja 2010. Firma Google przyznała się do gromadzenia danych z prywatnych, niezabezpieczonych sieci WiFi.
więcej >>>

Artykuły

W tym dziale znajdują się artykuły związane z szeroko pojętymi zagadnieniami administracji sieciami komputerowymi, systemami operacyjnymi i bezpieczeństwem informatycznym
więcej >>>